Klimatyzacja samochodowa

Eksperci zalecają przegląd klimatyzacji co 15 tys. kilometrów lub minimum raz do roku. Nawet szczelny układ klimatyzacji może rocznie tracić aż 15 % czynnika chłodniczego. Taki ubytek negatywnie wpływa na wydajność układu.

Usługę obsługi klimatyzacji prowadzimy w naszych zakładach przy ul.Piastowskiej 59 i ul.Nowosądeckiej 9.

W zakres oferowanego przeglądu wchodzą następujące czynności:

  • odciąganie pozostałego czynnika
  • sprawdzenie szczelności układu
  • osuszenie w próżni
  • oczyszczenie i uzupełnienie czynnika do wymaganej ilości
  • uzupełnienie oleju

 

Dyrekcja

ul. Librowszczyzna 6/4
31-030 Kraków
(12) 411-36-88
gromada@gromada.krakow.pl