Sezonowe przechowywanie i konserwacja opon i kół

Konserwacja opon polega na oczyszczeniu opony a następnie na zabezpieczeniu jej specjalnym preparatem silikonowym. Dzięki temu zapobiegamy utlenianiu się mieszanki gumowej i spadku jej elastyczności. Ten stosunkowo prosty zabieg znacząco wydłuża żywotność opony, jednocześnie sprawia, że zachowuje ona prawidłowe parametry przez cały okres użytkowania.

Najbardziej narażone na skutki utleniania są boki opony oraz powierzchnia styku z felgą. Prawidłowo zakonserwowane i składowane opony nie tracą swych parametrów.

Polecamy Państwu tą usługę w naszych zakładach, jest to stosunkowo niewielki koszt. Opony lub koła przyjmujemy na podstawie dowodu przyjęcia. Są one ubezpieczone i składo- wane w magazynach do tego przystosowanych.

Usługę sezonowego przechowywania i konserwacji opon wykonujemy a naszych zakładach przy ul.Piastowskiej 59 i ul.Nowosądeckiej 9.

Dyrekcja

ul. Librowszczyzna 6/4
31-030 Kraków
(12) 411-36-88
gromada@gromada.krakow.pl